คิวงานระเบียบวาทะศิลป์ปี 2553-2554 ครับท่าน

(1/1)

Chokchai:
ระเบียบวาทะศิลป์
บ้านพัก : บ้านสาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
โทรศัพท์ : 043-223785 , 043-382402 , 081-975-1686 , 089-4228477 , 081-9751686, 089-6178332
ฤดูกาลปี 2553-2554 ลำเรื่อง _____________

คิวงานหมอลำคณะ  ระเบียบวาทะศิลป์  ฤดูกาลปี 2553-2554
คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนตุลาคม 2553
17 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ เปิดวงที่บ้านพัก บ.สาวะถี ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
19 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ รร.บ้านหนองแวงน่าง อ.เมือง จ.สารคาม(ปิดวิค) ทางออกไปวาปีเด้อค่ะ
20 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานแข่งขันเรือยาว จ.มุกดาหาร (ยกเลิกค่ะ)
21 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานเทศกาลไหลเรือไฟ จ.นครพนม
22 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด อ.เมือง จ.สกลนคร
23 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานออกพรรษา บ.ท่าขอนยาง ต.กันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
24 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานแข่งเรือเทศบาลโพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
25 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธิ์
26 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ สนามโรงเรียนค่ายศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดร....(ปิดวิค)
27 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าบ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น...(ปิดวิค)
28 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.หนองโพธิ์ อ.เมืองขอนแก่น...(ปิดวิค)
29 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโสกก้านเหลือง ต.บ้านถิ่น อ.โนนสังข์ จ.หนองบัวลำภู
30 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านตำแย ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
31 ตุลาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่ากระเสริม ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2553

5 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกินพริกสด อบต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย
7 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านคอนสาย ต.คอนสาย กิ่งอ.---่แก้ว จ.อุดรธานี
8 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านผักหนาม ต.หนองกุง อ.กระนวน จ.ขอนแก่น
12 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าน สส. อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
13 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหมาน ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
14 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่ม ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
19 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดนิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
21 พฤศจิกายน 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านทุ่งสนุน ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนธันวาคม 2553

1 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ รามคำแหง 39 ซ.วัดเทพลีลา กรุงเทพ
2 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ เคหะบางปู กม. 30 สมุทรปราการ
3 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ สนามกีฬาธูปเตมีย์ เขตดอนเมือง กทม.
4 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดลาว อ.มาบตาพุต จ.ระยอง
5 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ พัทยาสาย 3 เขตพัทยา จ.ชลบุรี
6 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ตลาดไร้พรมแดน ซอยท่าข้าม พระราม 2 กทม.
7 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้วโพนทอง จ.101
8 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.พังโคน จ.สกลนคร(ปิดวิค)
9 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร (ปิดวิค)
10 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  งานทุ่งศรีเมือง จ.อุดรธานี
14 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
18 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานงิ้ว อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
20 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (2คืน)
21 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร (2คืน)
23 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.วังสะพุง จ.เลย
24 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดบึงเกล้า อ.ชนบท จ.ขอนแก่น(ในตัวอำเภอชนบทค่ะ)
25 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเหล่านกชุม ต.สำโรง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น
26 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.อุบลราชธานี
27 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดชัยสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
28 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านดอนหัน ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
29 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโพนทอน ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
30 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านจอก ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์
31 ธันวาคม 2553 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านคำหทุน ต.เดื่อศรีคันชัย อ.พังโคน จ.สกลนคร

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมกราคม 2554

1 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.ลำปลานมาศ จ.บุรีรัมย์
2 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด
3 มกราคม 2554  ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่  บ้านดู๋โฬ ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด
4 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านผ้าสามาคคี ต.ดอนเงิน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
5 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
7 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ กาชาด จ.101
8 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.วังสามหมอ จ.อุดร
13 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ สามแยกบางบอน กทม.
14 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ้อมน้อย กทม.
15 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ ศาลเจ้าแม่ฯ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
16 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
17 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ กาชาด จ.ชัยภูมิ
18 มกราคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานกาชาด จ.หนองบัวลำภู
22 มกราคม 2454 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนดู่ ต.บึงเนียม อ.เมือง ขอนแก่น
30 มกราคม 2454 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.โนนแดง ต.บ้านตูม อ.นาจลวย จ.อุบลฯ
22 มกราคม 2454 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ กาชาด จ.มหาสารคาม


คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนกุมภาพันธ์ 2554

1 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานดอกฝ้ายบาน จ.เลย
2 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านพระยืน ต.พระยืน อ.พระยืน จ.ขอนแก่น
3 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.ดอนสันติ ต.แห่ใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.สารคาม
5 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านฟ้าหยาด ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
10 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ/ต.หนองแวง อ.น้ำโสม จ.อุดร
11 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.สงเปลือย อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
12 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านงิ้ว ต.โนนสำราญ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
13 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดศรีวราราม (ดงเมือง) อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
15 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ พระธาตุนาดู จ.สารคาม
16 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.โนนสว่าง ต.หนองเข็ง อ/จ.บึงกาฬ
17 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดกลางอุดมเวช อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
18 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดป่าสุริยาไลย์ ต.โพธิ์ชัย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
19 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโกทา ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
20 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหลวง ต.น้ำพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
24 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.แหล่ง ต.นาอาน อ/ จ.เลย
25 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.ห้วยบง อ/จ.หนองบัวฯ
27 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ/ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
26 กุมภาพันธ์ 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านท่าลี่ ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนมีนาคม 2554

3 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ งานชาติ จ.กาฬสินธิ์
5 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
7 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาสวรรค์ ต.นาสวรรค์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
10 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว (จอง)
11 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.โนนม่วง ต.ศิลา อ/จ.ขอนแก่น
12 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านปลาดุณ ต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
13 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ อ.พระธาตุพนม จ.นครพนม
15 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.เหมือนแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย
16 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านบัว ต.ดงขวาง อ.เมือง จ.นครพนม
17 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านนาหว้า ต.นาหว้า อ.นาหว้า จ.นครพนม
18 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดพระเจ้าองค์ตื้อ จ.หนองคาย
19 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
20 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ บ.หนองบัวดีหมี อ/ต.เมือง จ.ขอนแก่น
22 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ บ.หนองกา ต.บ้านจั่น อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
26 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.หนองมาก ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร
27 มีนาคม 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ/ต.กุดน่ำใส อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนเมษายน 2554

1 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.โนนก่ย ต.สำราญ  อ.เมือง จ.ขอนแก่น
8 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ.คำบอน ต.โนนท่อน อ.เมือง จ.ขอนแก่น(ติดถนนมิตรภาพ)
9 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนศรีคูณ ต.เสาเดียว อ.หนองหงษ์ จ.บุรีรัมย์
11 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านโนนทอง ต.โนนทอง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น
12 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองบัวเงิน ต.หนองใผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
13 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านจาม ต.บ้านจาม อ.เมือง จ.ขอนแก่น
14 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ วัดหลวงพ่อพระใส อ.เมือง จ.หนองคาย
15 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านลุงปุง ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
16 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม
17 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านเดียม ต.เชียงแหว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
18 เมษายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านพาน ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร

คิวงาน ระเบียบวาทะศิลป์ เดือนพฤศจิกายน 2554
5 พฤศจิกายน 2554 ระเบียบวาทะศิลป์ แสดงที่ บ้านหนองฉิ่ม ต.หนองฉิ่ม อ.เนิ่นสง่า จ.ชัยภูมิ

Nawa Phonbamrung:
Are you career Engineer and Own หมอลำ (Past time)? 555555

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ